ISO 1600, 1/50 s, F2.2 ISO 150, 1/24 s, F1.8 ISO 40, 1/704 s, F2.2 ISO 64, 1/100 s, F2.2 ISO 750, 1/20 s, F1.8
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg thn00005.jpg
Plná velikost: 5.66 MB Plná velikost: 24.9 MB Plná velikost: 10.2 MB Plná velikost: 6.10 MB Plná velikost: 21.2 MB
F1.9 F1.9 F1.9 F1.9 ISO 40, 1/1132 s, F2.2
thn00006.jpg thn00007.jpg thn00008.jpg thn00009.jpg thn00010.jpg
Plná velikost: 1.00 MB Plná velikost: 1.28 MB Plná velikost: 1.15 MB Plná velikost: 1.01 MB Plná velikost: 7.45 MB
ISO 40, 1/346 s, F2.2 ISO 40, 1/427 s, F2.2 ISO 40, 1/724 s, F2.2 F1.9 F1.9
thn00011.jpg thn00012.jpg thn00013.jpg thn00014.jpg thn00015.jpg
Plná velikost: 7.47 MB Plná velikost: 6.44 MB Plná velikost: 7.92 MB Plná velikost: 998 KB Plná velikost: 1.47 MB
F1.9 F1.9 F1.9 F1.9 F1.9
thn00016.jpg thn00017.jpg thn00018.jpg thn00019.jpg thn00020.jpg
Plná velikost: 1.08 MB Plná velikost: 858 KB Plná velikost: 979 KB Plná velikost: 888 KB Plná velikost: 1.17 MB
F1.9 ISO 40, 1/153 s, F2.2 ISO 40, 1/171 s, F2.2 ISO 50, 1/236 s, F1.8 ISO 50, 1/236 s, F1.8
thn00021.jpg thn00022.jpg thn00023.jpg thn00024.jpg thn00025.jpg
Plná velikost: 979 KB Plná velikost: 5.47 MB Plná velikost: 6.13 MB Plná velikost: 18.6 MB Plná velikost: 6.63 MB
ISO 50, 1/254 s, F1.8 ISO 50, 1/176 s, F1.8 ISO 50, 1/100 s, F2.2 ISO 40, 1/156 s, F2.2 F1.9
thn00026.jpg thn00027.jpg thn00028.jpg thn00029.jpg thn00030.jpg
Plná velikost: 19.7 MB Plná velikost: 19.7 MB Plná velikost: 7.14 MB Plná velikost: 6.08 MB Plná velikost: 1.14 MB
F1.9 ISO 40, 1/590 s, F2.2 ISO 50, 1/800 s, F1.8 ISO 40, 1/850 s, F2.2 ISO 40, 1/487 s, F2.2
thn00031.jpg thn00032.jpg thn00033.jpg thn00034.jpg thn00035.jpg
Plná velikost: 997 KB Plná velikost: 7.04 MB Plná velikost: 25.4 MB Plná velikost: 8.94 MB Plná velikost: 3.23 MB
Vygenerováno 23. února 2018 v 0:01:58 programem Zoner Photo Studio 17
(c) 2014 ZONER software