ISO 100, 1/1250 s, F2.2 ISO 100, 1/1000 s, F3.2 ISO 100, 1/1250 s, F3.5 ISO 100, 1/400 s, F2.8
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg thn00005.jpg
Plná velikost: 12.4 MB Plná velikost: 11.0 MB Plná velikost: 12.0 MB Plná velikost: 5.26 MB Plná velikost: 16.4 MB
ISO 100, 1/500 s, F2.8 ISO 100, 1/500 s, F2.8
thn00006.jpg thn00007.jpg thn00008.jpg thn00009.jpg thn00010.jpg
Plná velikost: 9.67 MB Plná velikost: 9.95 MB Plná velikost: 7.16 MB Plná velikost: 7.76 MB Plná velikost: 13.9 MB
ISO 100, 1/800 s, F2.8 ISO 100, 1/250 s, F2.8 ISO 100, 1/1250 s, F2.8 ISO 100, 1/1250 s, F3.2 ISO 100, 1/1250 s, F3.2
thn00011.jpg thn00012.jpg thn00013.jpg thn00014.jpg thn00015.jpg
Plná velikost: 8.11 MB Plná velikost: 8.02 MB Plná velikost: 12.8 MB Plná velikost: 9.25 MB Plná velikost: 11.5 MB
ISO 100, 1/1250 s, F3.5 ISO 100, 1/1250 s, F4.0 ISO 100, 1/1250 s, F2.8
thn00016.jpg thn00017.jpg thn00018.jpg thn00019.jpg thn00020.jpg
Plná velikost: 7.59 MB Plná velikost: 7.13 MB Plná velikost: 24.3 MB Plná velikost: 11.2 MB Plná velikost: 12.3 MB
ISO 100, 1/1250 s, F3.5
thn00021.jpg thn00022.jpg thn00023.jpg thn00024.jpg thn00025.jpg
Plná velikost: 11.1 MB Plná velikost: 10.2 MB Plná velikost: 20.9 MB Plná velikost: 11.8 MB Plná velikost: 4.67 MB
ISO 100, 1/1250 s, F4.0 ISO 100, 1/1600 s, F3.2 ISO 100, 1/1250 s, F2.8 ISO 100, 1/1250 s, F2.8 ISO 100, 1/320 s, F2.8
thn00026.jpg thn00027.jpg thn00028.jpg thn00029.jpg thn00030.jpg
Plná velikost: 10.7 MB Plná velikost: 12.8 MB Plná velikost: 17.9 MB Plná velikost: 10.2 MB Plná velikost: 6.58 MB
ISO 100, 1/320 s, F2.8 ISO 100, 1/320 s, F2.5 ISO 100, 1/320 s, F2.5 ISO 100, 1/320 s, F2.5 ISO 100, 1/320 s, F2.5
thn00031.jpg thn00032.jpg thn00033.jpg thn00034.jpg thn00035.jpg
Plná velikost: 7.37 MB Plná velikost: 7.75 MB Plná velikost: 7.56 MB Plná velikost: 7.35 MB Plná velikost: 6.62 MB
Vygenerováno 22. února 2018 v 23:22:38 programem Zoner Photo Studio 17
(c) 2014 ZONER software